April 13

Non penetra a ciencia

no silencio

por ser indemostrable.