May 31

Escribir para ninguén!

Presto a voz para a nada,

pro absoluto esquecemento.

Escribir para ninguén!

E non poder parar o pulso

que turra pola contradicción continua,

polo absurdo de pensar constantemente.