April 13

Que sería do silencio

se non houbera

ruido nas nosas voces?