March 5

Non habería voz

sen silencio

e silencio sen mirada.