March 5

Só a mirada

incomoda ó silencio,

supera o seu espacio,

ráchao.