January 4

Do silencio vibrou

a palabra e o pensamento