January 4

Só o silencio penetra

o cerne da existencia.