September 17

Mecerte de noite

ou de amañecida.

Mecerte en silenzo

ou na xolda da vida.

Mecerte a modiño

no leito deitada

ao carón das nubes

e de madrugada.

Mecerte a correr

sen ningún respiro.

Mecerte e mecerte

ata o desvarío.

Xullo 2010. Paco