May 15

Hoxe outra vez a vida

volveume toco.

As agarradeiras queimaron

á miña man que buscaba.

Onde vai a luz daquela apalpadela?

onde o son da serodia harmonia?

Loucura ou submisión

ante os acordes eternos da Pel de Touro.

Miro pro feixe e digo:

“estamos apañados”

no volver da vida aos mesmos quebrantos

recollidos na vella anormalidade,

que decora e encripta

o mirar de cada instante.